top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

אפשרות נוספת

טיול על גבי איזי-ריידר סובב המושבה

היציאה לסיור בתצפית נוף מזכרון הקדומה, אשר בגבעת זמארין, לעבר ואדי מילק וחיפה. משם נצא לעבר מערת המייש, מערה קרסטית שאורכה כ-40 מטרים ובקרקעיתה צומח עץ מייש גבוה ועתיק. בהמשך נגיע למתחמי הבתים ומבני הציבור המשמשים את קהילת "בית אל", קהילה נוצרית אוהבת ישראל המתגוררת במושבה. את הסיור נסיים בסיפורם של זוג האוהבים, מיכאל וניטה לנגה שהגיעו לזכרון יעקב בתחילת המאה הקודמת ובנו כאן את ביתם, כיום אחוזה לנגה הנטושה.

אפשרות נוספת
bottom of page