top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

משחק בריחה קבוצתי בחדר הבריחה KGB

המשחק בהשתתפות שחקן

לרשותנו יעמדו שני מתחמים שונים, ובהם חמישה חדרי בריחה שיכולים להכיל 7-6 שחקנים בכל אחד מהם. כל חדר בריחה כולל בתוכו שחקן, המהווה חלק מהמשחק, ותפקידו להעצים את החווייה.

חדרי הבריחה מדורגים מזה שלוש שנים כחדרי הבריחה הטובים בארץ, כך שמובטחת לכם חווייה מיוחדת במינה.

נראה אתכם יוצאים מזה... משחק בריחה קבוצתי בחדר הבריחה KGB
bottom of page