top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

סיור במרכז המבקרים של בנק ישראל

היכרות מעניינת ומיוחדת עם הכסף המנהל את חיינו

מרכז המבקרים של בנק ישראל עורך היכרות מעניינת עם המנגנון הגדול שעומד מאחורי השטרות ומטבעות הכסף המנהלים את חיינו, ומאפשר להבין מה תפקידיו העיקריים של בנק ישראל, להבדיל משאר הבנקים.

כסף אינו רק אמצעי תשלום, הוא מסמלי הריבונות המובהקים של מדינה וראי לתולדותיה. השימוש במטבעות כאמצעי להעברת מסרים מטעם הרשויות המנפיקות החל בעת העתיקה, והוא מתבטא גם במטבעות היהודים העתיקים, שהם מקור לעיצוב מרבית המטבעות של מדינת ישראל. 

במהלך הסיור נלמד על המסרים שנשאו המטבעות, מאז ימי החשמונאים ועל התפתחות אמצעי התשלום לאורך ההיסטוריה:
מה שימש ככסף לפני המצאת המטבעות?

מתי הוכנסו לשימוש המטבעות הראשונים?

מהי סדרת השטרות הראשונה שהונפקה בישראל?

מהו מקור המוטיבים המעטרים את המטבעות של מדינת ישראל?

ואילו אירועים ואישים בחיי העם והמדינה מוצאים ביטוי במטבעות ובשטרות שהונפקו על ידה?

בסיום הסיור יקבל כל מבקר שטרות כסף כמזכרת מהבנק... 

סיור במרכז המבקרים של בנק ישראל
bottom of page