top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

סיור ברובע היהודי

כולל כניסה לבית השרוף ולמנהרות הכותל

תחילת הסיור בהר ציון, בביקור במקום שלפי המסורת שוכן קבר דוד. לאחר מכן ניכנס אל הרובע היהודי דרך שער ציון, ונסייר בן אתרים בעלי חשיבות להבנת ההיסטוריה של עמינו, ביניהם החומה הרחבה והמגדל הישראלי, הבית השרוף, בית הכנסת הקראי ובית כנסת החורבה. בסוף הסיור נבקר במנהרות הכותל ונסיים בזמן חופשי ברחבת הכותל המערבי.

סיור ברובע היהודי
bottom of page