top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

סיור במנהרות הכותל

  סיור לאורך הכותל המערבי החבוי מתחת לרובע המוסלמי

הכותל המערבי הינו שריד רב רושם שנותר מחומת התמך שהקיפה את הר הבית, עליו שכן בית המקדש. במשך שנות הגלות הארוכות ביקשו היהודים להתקרב ככל האפשר אל הקודש. קיר האבנים החשוף היה המקום אליו יכלו להתקרב ולהתפלל, והוא הפך ברבות הימים ל"מקדש מעט", הממחיש את השאיפה והתפילה: "חדש ימינו כקדם".  

מנהרות הכותל חפורות לאורך הכותל המערבי של הר הבית. הכניסה מובילה למערכת קמרונות ומחילות שרובם נבנו בתקופה הממלוכית (1517-1259), ולקשת וילסון.

בהמשך ניתן לפסוע ברחוב סלול לאורך הר הבית, מהתקופה בה היה קיים הבית השני, ובחלקו על גבי הריצוף המקורי של הרחוב ההרודיאני. ההליכה במנהרה מובילה לשער וורן- אחד משערי הכניסה להר הבית, האטום כיום. החלק הצפוני של המנהרה הוא שרידיה של תעלת מים חצובה בסלע, אולי מהתקופה החשמונאית. התעלה הוליכה את המים אל בריכת הסטרותיון הממוקמת ברובה במרתף מנזר האחיות ציון בוויה דולורוזה.

הבריכה הגדולה מהתקופה ההרודיאנית שימשה לאספקת מים למצודת אנטוניה שמצפון להר הבית.

סיור במנהרות הכותל
bottom of page