top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

תל דור

סיור בעיר הנמל העתיקה דור

האתר הארכיאולוגי תל דור בנוי על מדרגת סלע ברכס כורכר הבולטת אל תוך הים. התל שוכן באזור שבו מספר מפרצים טבעיים המתאימים לעגינת ספינות, ומשום כך הייתה דור לעיר הנמל העיקרית בחוף השרון ולנקודת מסחר חשובה, מתקופת הברונזה התיכונה (2000 לפנה"ס) ועד לבנייתו של נמל קיסריה בתקופה הרומית.

במהלך התקופות העיר נהרסה ונבנתה מחדש, ושרידיה הצטברו לשכבות רבות המתרוממות לגובה רב, היוצרות את התל.

במהלך הסיור נשמע על ההיסטוריה המרתקת של עיר הנמל דור, שבה נמצאו יותר מ־20 ספינות טבועות, וממצאים רבים נוספים ביבשה ובעיקר בים.

תל דור
bottom of page