top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

אפשרות נוספות

סדנת ניפוח זכוכית


בתחילת הסדנא תינתן סקירה על תעשיית הזכוכית בעיר קיסריה בעת העתיקה. 

במהלך הפעילות הקבוצה תכין במאמץ משותף מגוון כלי זכוכית צבעוניים שישלחו אליכם ביום למחרת במשלוח מיוחד.


ניתן לקיים את הסדנא לקבוצות עד 15 איש.


 

אפשרות נוספות
bottom of page