top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

אפשרות נוספת: ביקור במוזיאון אסירי המחתרות

מוזיאון הנצחה לזכר חברי המחתרות העבריות בתקופת המנדט הבריטי

מוזיאון אסירי המחתרות - לאחר כיבוש העיר מידי התורכים בשנת 1918, קבעו הבריטים את בית הכלא המרכזי שלהם בצפון הארץ, במצודת העיר. המתחם כולו היה מבוצר ונחשב לשמור ומוגן היטב, בין היתר בזכות חומתו העבה והחפיר העמוק, המקיף אותו ממזרח ומצפון, ומי הים התיכון ממערב. מדרום גבל המבנה ברחובות העיר עכו העתיקה. בבית-כלא ידוע לשמצה זה נכלאו מאות מחברי ארגוני המחתרות ה"הגנה", האצ"ל והלח"י, אשר נאסרו בשל מאבקם על הגנת היישוב, מלחמתם בשלטון המנדטורי ועל זכותם להקמת בית לאומי בארץ-ישראל. 

במאי 1947 נפרץ כלא עכו ע"י לוחמי האצ"ל, במבצע שהדהים בתעוזתו. המוזיאון מציג את אורח חיי האסירים בכלא ופורש את סיפור הפריצה לכלא באמצעות חזיון אור-קולי. חדרי ההנצחה באתר מוקדשים לתשעת הנופלים בפריצה ולתשעת הרוגי המלכות אשר נתלו בתא הגרדום שבכלא.

 אפשרות נוספת: ביקור במוזיאון אסירי המחתרות
bottom of page