top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

אפשרות נוספת: סיור במוזיאון האתנוגרפי "אוצרות בחומה"

סיור אינטראקטיבי במוזיאון בליווי שחקנית תיאטרון 

המוזיאון משמר את המורשת ההיסטורית המרתקת של הגליל ומשחזר מראות אותנטיים מן העבר. דרך מאות החפצים המוצגים במוזיאון נכיר את בעלי המלאכה המסורתיים שעבדו בשווקים, את סגנון הרהיטים של פעם, ונתוודע לרקמת החיים בעיר, שהייתה מקום מפגש ייחודי של קהילות ודתות מגוונות.

אנו נסייר במוזיאון בליווי מדריך שחקן תיאטרון, המעורר את המוצגים לחיים באופן היתולי ומשעשע ומשתף את הקהל בהוואי המוזיאון.

 אפשרות נוספת: סיור במוזיאון האתנוגרפי "אוצרות בחומה"
bottom of page