top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

ביקור בחמאם התורכי- חמאם אלבאשה

חוויית הבלן האחרון- חיזיון אור-קולי

החמאם, הנקרא ע"ש אלג'זאר, נבנה בשנת 1795, ותפקד כבית מרחץ פעיל עד לשנת 1948. בנוסף לתפקידו הדתי, בו יכול המוסלמי למלא את מצוות הטהרה לפני התפילה, שימש החמאם כמקום למפגשים חברתיים וכ"בית פינוקים" לעשירי העיר. לפי הסברה הוא הוקם על שרידיו של בית מרחץ צלבני, זאת עפ"י חזיתותיו המזרחית והצפונית החופפות למבנה הקדום.

במקום מוצג סיפורה שושלת בלנים דמיונית, בני משפחת עוואד, אשר הפעילה את החמאם מיום חנוכתו עד לסגירתו. דרך סיפורי הרכילית שנשמעו בין קירות החמאם, נחשף המבקר להיסטוריה של העיר בכל אורכה של התקופה העות'מאנית.

ביקור בחמאם התורכי- חמאם אלבאשה
bottom of page