top of page
גני רמת הנדיב
תחנה ראשונה - רמת הנדיב - גני הזיכרון לברון רוטשילד ורעייתו ופארק טבע
קבלת פנים וסיור בגני הנדיב בליווי חידון נושא פרסים
חזרה ל

אולמות האבירים -
המצודה ההוספיטאלרית

העדות המונומנטאלית העיקרית לתקופה הצלבנית שנחשפה בעכו

התמונה באדיבות מאיה חכמון קדוש

אולמות האבירים - 
המצודה ההוספיטאלרית
bottom of page