החמאם, הנקרא ע"ש אלג'זאר, נבנה בשנת 1795, ותפקד כבית מרחץ פעיל עד לשנת 1948. בנוסף לתפקידו הדתי, בו יכול המוסלמי למלא את מצוות הטהרה לפני התפילה, שימש החמאם כמקום למפגשים חברתיים וכ"בית פינוקים" לעשירי העיר. לפי הסברה הוא הוקם על שרידיו של בית מרחץ צלבני, זאת עפ"י חזיתותיו המזרחית והצפונית החופפות למבנה הקדום.

במקום מוצג סיפורה שושלת בלנים דמיונית, בני משפחת עוואד, אשר הפעילה את החמאם מיום חנוכתו עד לסגירתו. דרך סיפורי הרכילית שנשמעו בין קירות החמאם, נחשף המבקר להיסטוריה של העיר בכל אורכה של התקופה העות'מאנית.

התחנה הבאה
התחנה הקודמת