משחק בריחה מאתגר בחדרי צופן הברון

כאן נתחלק לארבע קבוצות שתכנסנה לארבעה חדרים אפופי מסתורין.
בתוך 60 דקות לכל היותר, יצטרכו חברי הקבוצה לפצח את המשימה – כלומר, להצליח לצאת מהחדר. במהלך הזמן עד הפיצוח המיוחל, יצטרכו החברים לפתור משימות וחידות, להיעזר ברמזים, כל זאת תוך שימוש בכישוריהם השונים – מזיכרון צילומי ועד ליכולת ארגון וסדר.