מרכז המבקרים של בנק ישראל עורך היכרות מעניינת עם המנגנון הגדול שעומד מאחורי השטרות ומטבעות הכסף המנהלים את חיינו, ומאפשר להבין מה תפקידיו העיקריים של בנק ישראל, להבדיל משאר הבנקים.

כסף אינו רק אמצעי תשלום, הוא מסמלי הריבונות המובהקים של מדינה וראי לתולדותיה. השימוש במטבעות כאמצעי להעברת מסרים מטעם הרשויות המנפיקות החל בעת העתיקה, והוא מתבטא גם במטבעות היהודים העתיקים, שהם מקור לעיצוב מרבית המטבעות של מדינת ישראל. 

במהלך הסיור נלמד על המסרים שנשאו המטבעות, מאז ימי החשמונאים ועל התפתחות אמצעי התשלום לאורך ההיסטוריה:
מה שימש ככסף לפני המצאת המטבעות?

מתי הוכנסו לשימוש המטבעות הראשונים?

מהי סדרת השטרות הראשונה שהונפקה בישראל?

מהו מקור המוטיבים המעטרים את המטבעות של מדינת ישראל?

ואילו אירועים ואישים בחיי העם והמדינה מוצאים ביטוי במטבעות ובשטרות שהונפקו על ידה?

בסיום הסיור יקבל כל מבקר שטרות כסף כמזכרת מהבנק... 

עכו
כרמל
זכרון יעקב
תל אביב
ירושלים
קיסריה
Show More
  • whatsapp sq
  • Facebook Social Icon
קיסריה
זכרון יעקב
חוף גיא
ציור על התיקרה
נוף
יקב
ארוחת בקר
קהילת בית אל בזכרון יעקב
מנהרות הכותל
עכו העתיקה
זכרון יעקב
עכו
נוף עכו
חפשו את המקום
שיט בעכו
זכרון יעקב
המדרחוב בזכרון יעקב

Designed by BestSite

כל הזכויות שמורות © לדורית תירוש (2017)

מקומות מספרים לוגו